جاذبه های گردشگری بهشهر 

بهشهر

باغ و عمارت چهل ستون بهشهر(مرکز شهر)، پارک ملت بهشهر(مرکز شهر)، غار باستانی هوتو و کمربند بهشهر(روستای تروجن شهید آباد 2 کیلومتری)، آبشار سنگ نو بهشهر(3 کیلومتری)، تالاب میانکاله (12 کیلومتری)، ساحل آرام گلوگاه (20 کیلومتری)، زاغمرز (35 کیلومتری)، چشمه گلوگاه توسکا بهشهر(43 کیلومتری)، چشمه عمارت (داخل شهر)، بنای شهرداری داخل پارک ملت (مرکز شهر)، ساختمان کانون فرهنگی تربیتی (مرکز شهر خیابان شهید هاشمی نژاد)، سیکاپل بهشهر(بخش شرقی شهر، منطقه قنبر آباد)، بقعه امیر سید کمال الدین (روستای کوهستان)، قلعه شاه نشین آسیاب سر)، گوهر تپه (شمال غرب روستای آسیاب سر)، عمارت سیاسی بهشهر(روستای گرجی محله)، بزپل (جنوب شرقی شهرستان بهشهر بخش مرکزی قنبر آباد)، آتشکده کوهسان (شمال غرب روستای آسیاب سر)، مجموعه بناهای افغان نژاد (بخش قره طفان – روستای قره تپه)، حسینیه فرحی بهشهر (مرکز رستم کلا)، حسینیه شیخ علی زان (جنوب رستم کلا)، خانه شهریاری 1 (بهشهر بخش یانه سر دهستان شهدا یانه سر)، خانه شهریاری 2 (بخش یانه سر دهستان شهدا یانه سر)، گورستان سفید چاه (بخش یانه سر، دهستان شهدا یانه سر)، امام زاده عبدالله سار بهشهر، امام زاده احمد معروف  به بلند امام، بقعه امیر کمال الدین و امیر جمال الدین، حسینیه های فرحی و شیخی علیزاده، تپه باستانی گرد کوه بهشهر، باغشاه بهشهر، چشمه عمارت بهشهر، استخر عباس آباد، کاخ صفی آباد، مجموعه باغ صفوی و ساختمان شهرداری.


مطالب پیشنهادی تورآگهی:

تورهای پیشنهادی تورآگهی: