جاذبه های گردشگری پل سفید

پل سفید 

غار اسپهبد خورشید پل سفید(20 کیلومتری)، قلعه کنگلو پل سفید (35 کیلومتری)، پل ورسک پل سفید (35 کیلومتری)


مطالب پیشنهادی تورآگهی:

تورهای پیشنهادی تورآگهی: