معرفی جاذبه های گردشگری آمل-آمل

پل دوازده چشمه (مرکز شهر)

مقبره میر بزرگ (مرکز شهر)

شمس آب رسول (مرکز شهر)

پارک دهکده طلائی (مرکز شهر)

امام زاده عبد الله (ع) (12 کیلومتر)

بلیران (رودخانه و جنگل) (15 کیلومتری)

پارک جنگلی میرزا کوچک خان (20 کیلومتری)

شکل شاه (60 کیلومتری)

عناوین جاذبه های گردشگری آمل

آب گرم شاهندشت (65 کیلومتری)

آب گرم لاریجان (72 کیلومتری)

آب معدنی آب اسک (80 کیلومتری)

قله دماوند (75 کیلومتری)

دریاچه سد لار (100 کیلومتری)

گلدسته مسجد امام حسن عسگری (محله پایین بازار آمل)

مسجد آقا عباس (مرکز شهر)

حسینیه آمل (آمل شاهد ندشت، محله پشت بازار، کوچه حسینیه)

خانه حاج مهدی سلطان (روستای پاشا کلا)

نقش برجسته شکل شاه (بخش لاریجان جاده هراز)، بقعه محمد قریشی گزنک)

تکیه سقانفار هند و کلا (آمل بخش دایو دشت، دهستان دشت سر، روستای هندو کلا)

حمام شاه عباسی (بخش لاریجان دهستان بالا لاریجان روستای آب گرم)

معرفی جاذبه های گردشگری آمل

حمام شاه عباسی (بخش لاریجان، دهستان بالا لاریجان)

امام زاده قاسم هشتل علیا (دابو دشت، دهستان دابوی جنوبی، روستای هشتل علیا)

حمام میر صفا (بخش دابو دشت، دهستان دابوی جنوبی روستای امین آباد)

امام زاده ابراهیم دینا (بخش بالا لاریجان، روستای دینان)

تکیه شاهاندشت (بخش لاریجان، دهستان بالا لاریجان روستای شاهاندشت)

امام زاده محمد طاهر (بخش لاریجان، شهر رینه)

برج سی شاهاندشت (بخش لاریجان، دهستان پایین لاریجان)، روستای شاهاندشت

امام زاده روح الله (لاریجان دهستان بالا، لاریجان روستای دینان)

امام زاده عبدالله وانا (لاریجان، دهستان بالا لاریجان روستای وانا)

امام زاده جوانمرد حمزه (لاریجان، دهستان لاریجان سفلی، روستای کهرود)

امام زاده یوسف اسماعیل در بخش مرکز آمل

دهستان هزار جنوبی روستای کمان گر کلا

قلعه ارودشت لار (دشت لار سمت غرب رودخانه سفید آب یال کوه به صبان دره)

رباط سنگی آبشار اول (دشت لار سمت راست کوه نقار خانه)

رباط سنگی آبشار دوم (دشت لار سمت راست کوه نقار خانه

سمت چپ امام زاده نقار خانه).


از اینکه با مجله تورآگهی همراه هستید بسیار خرسندیم.

پیشنهادهای مجله تورآگهی برای مطالعه بیشتر:

پیشنهادهای مسافرتی تورآگهی:

  • تور کیش پیشنهادی از آژانس های مسافرتی ایران