نقاط دیدنی شهرهای شمالی

رودبار-نقاط دیدنی شهرهای شمالی

 1. تپه مارلیک (چراغعلی تپه) در روستای نصفی
 2. تپه باستانی کلشی دوره پارت یا ساسانی
 3. سرو هزار ساله هرزویل در 5 کیلومتری منجیل
 4. قلاع تاریخی چیمارود کلیشم واقع در ناحیه عمارلو
 5. چشمه کلشتر
 6. قلعه دلقک با 2705 متر ارتفاع
 7. سد منجیل
 8. قلعه دختر لویه واقع در داخل رودخانه سفید رود
 9. مقبره امام زاده حمزه حنیفه در روستای بی ورزین فاراب عمارلو
 10. پناهگاه صخره ای خلوشت دوره پارینه سنگی
 11. مناطق زیبای ییلاقی سلانسر
 12. پل خشتی لوشان
 13. پل خشتی سیاه رود
 14. دریاچه سد سفید رود
 15. روستای جیرنده و عمارلو
 16. پنج تپه اوائل هزار قبل از میلاد
 17. کاروانسرای شاه عباسی 2 کیلومتری امام زاده هاشم
 18. گودکول (تپه گرد) هزاره اول قبل از میلاد 126 کیلومتری تنکابن.

رودسر-نقاط دیدنی شهرهای شمالی

 1. آثار تاریخی تیمجان (بقعه، مسجد، پل و خانه قدیمی)
 2. مجموعه امیر بنده کلاچای (بقعه و مسجد)
 3. ساختمان قدیمی ارفع زاده به همراه مجموعه اطراف آن قلعه بند بن قاسم آباد
 4. گنبد پیر محله
 5. مجموعه ساختمان های میدان شهرداری رودسر
 6. سفید آب در 25 کیلومتری رحیم آباد
 7. مناطق زیبای جواهر دشت
 8. آسیابهای آبی کاکرود
 9. امام زادگان لسبو
 10. بقعه لشگان
 11. بقعه سید سلیمان کاکرود
 12. بقعه ابیض
 13. کاخ رضا خان
 14. چشمه آب معدنی سجیران در روستای جیرک
 15. راه سنگ فرش رحیم آباد به اشکور
 16. رودخانه زیبای پل رود
 17. پل تجی جات
 18. قلعه طول لات
 19. سرولات چابکسرد.

زیر آباد-نقاط دیدنی شهرهای شمالی

 1. پارک جنگلی جوارم (8 کیلومتری)
 2. منطقه ییلاقی آلاشت (30 کیلومتری)
 3. برج لاجیم (28 کیلومتری)
 4. منطقه ییلاقی و آبشار دراسله (35 کیلومتری).