نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز: آبشارها

آبشار جاییست که آب بر اثر اختلاف ارتفاع از سطح بالا جدا و به طرف پایین شد می خورد؛ اما در آبسار، زاویه ی شیب آنقدر زیاد نیست که آب از سطح بالا جدا شود لذا به پایین سر میخورد. یخشار، همان آسار است که در زمستان با ساختار های یخی زیبا شکل می گیرد. در حوزه ی شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز ارتفاع کلیه ی آبشار ها زیر ۱۰ متر است، فقط آبشار فصلی لک لکو بیش از ۱۵ متر ارتفاع دارد.

آبشارها-نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

1. آبشار گیسمه: ۷۳ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده ی آبقد، بعد از روستاهای آبقد و میان مرغ، قبل از روستای امرودک، داخل دره ی فرعی، حاشیه ی سمت راست جاده. اگر یک خط فرضی از این آبشار به طرف شمال بکشیم بر سر راه آن تا ورود به خاک کشور ترکمنستان به طول حدود ۶۰ کیلومتر هیچ آبادی وجود ندارد؛ ارتفاع ۶ متر.
2. آبشار میرشکار: ۹۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده ی سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس پل کشف رود، سمت چپ جاده ی آبقد، روستای امرودک، دو آبی گیویه/ میرشکار، دره ی سمت چپ نزدیک دو ابی؛ ارتفاع ۵ متر.
3. آبشار بست رضا قلی ( آبقد): ۵۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ده جاده ی سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده ی آبقد، روستای آبقد، خلاف جهت آب، به طرف روستای در میان بام. مسیر آبشار به طور کامل هموار و بدون عوارض است؛ ارتفاع ۷ متر.
4. آبشار فصلی لک لکو: ۵۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده ی سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده ی آبقد، روستای آبقد، خلاف جهت آب، به طرف روستای در میان بام، پنج کیلومتر بعد از آبشار بست رضا قلی، رودخانه ی فرعی سمت راست؛ ارتفاع ۱۶ متر.
5. آبشار فصلی خرکت: ۸۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، بعد از روستای خرکت به طرف هزار مسجد، بعد از تقاطع گردنه ها، در ادامه ی مسیر رودخانه؛ ارتفاع ۷ متر.
6. آبشار نهر: ۶۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده ی خور، روستای خور علیا ۱۰ کیلومتر خلاف جهت آب، بعد از بند خاکی، سمت راست، بازه نهر آب؛ ارتفاع ۷ متر.

نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز: چشمه ها

در سال های اخیر طی عملیات بهسازی و سالم سازی آب، روی بسیاری از چشمه های طبیعی را پوشانده و آب آن را به روستاهای هم جوار لوله کشی نموده اند. در مشهد فقط یک چشمه ی آب معدنی به نام گراپ به ثبت ملی رسیده است و تنها یک چشمه ی آبگرم معدنی به نام خوجه وجود دارد که آب آن کمی ولرم است. چشمه های کاتا، آب شفا، میامی، و فرهنگ، از پر آب ترین چشمه های مشهد و طرقبه شاندیز می باشند، بنابه گفته ی اهالی برخی چشمه ها نظر کرده و مقدس هستند، مانند: چشمه ی حضرت رضا (ع)، چشمه چنار و چشنه کنگ. برخی از این چشمه ها، آب فوق العاده استثنایی و چشم انداز بسیار دل نوازی دارند مانند:  چشمه ی بایرام قلعه. به دلیل حفر بی رویه ی چاه های عمیق کلیه ی چشمه هایی که در میان دشت مشهد بوده خشک شده است به نحوی که با حفر چهل متر چاه نیز به آب نمی رسید. چشمه هایی که در این کتاب ذکر شده در کوه پایه ها بوده و دائمی هستند و بیشترین مراجعه به آن ها برای برداشتن آب سالم می باشد.


در ایران باستان، آناهیتا ایزد آب و باروری دارای عبادتگاه هایی در کنار چشمه ها بوده و معمولا یک درخت کهن سال و مقدس نیز در کنار آن وجود داشته است. به عقیده نگارنده، بعد از اسلام برای حفظ این ارزش ها از روی عمد یک کلمه ی خواجه(خوجه) به نام آن اضافه نمودند تا حال و هوای زیارتگاه های اسلامی را داشته باشد وگرنه خواجه ای در کار نیست، البته استثنائا در مواردی ممکن است بعد ها شخصی را در آن نیایشگاه ها مدفون ساخته باشند مانند خواجه مراد، به وفور از این گونه نیایشگاه های ایران باستان دیده ام که در همه ی آن ها دو عنصر آب و درخت کهن سال وجود داشته و کلمه ی آب به نوعی در نام آن وجود داشته است، ولی در طول زمان ممکن است درخت خشک یا قطع شده باشد و چشمه خشکیده باشد اما خواجه هنوز پابرجا مانده باشد.


مانند: خواجه وراب (خواف)

خواگه گرداب (رادکان؛ روستای متروکه ی خواجه گرداب)

خواگه در اب (چکنه ی نیشابور؛ روستای متروکه ی عراقی)

خواجه ناوخ (چناران؛ روستای گناباد)

خواگه روشنایی (کلات؛ روستای خواجه روشنایی)

خواجه سی ناوا (کارده؛ روستای حسین اباد)

خواجه ارکان (مشهد؛ روستای خرکت)

واجه بچه (شهر فیروزه نیشابور؛ روستای خواجه بچه)

خواجه مغان (مشهد؛ روستای گوجگی)

خواجه خوداو ( کلات؛ حد فاصل روستا های ژرف و ایستخسو)

خواگه زکریا ( مشهد؛ روستای هندل اباد)

خواجه (سرخس؛ جنگل خواجه)

خواجه کرخنه (مشهد؛ روستای ارداک).

چشمه ها-نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

1. چشمه ی اب معدنی گراپ (اثر طبیعی ملی): ۳۶ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده باغچه، سه کیلومتری روستای باغچه. این چشمه از نوع چشمه های تراورت بوده و به واسطه ی داشتن املاح آب به جای این که بسترش را گو کند، آن را برجستهمی سازد، لذا دهانه های چشمه شبیه دهانه ی آتشفشان است. زمانی که فشار آب قدرتش از دهانه ی خروجی کمتر شود از جای دیگر سر باز می کند. در این منطقه ۱۰ چشمه با عمق زیاد و کوچک ترین آن به اندازه ی یک سکه است. اگر آب داخل آن را خالی کنید از زمین صدای سوت شنیده می شود. این چشمه ها بدون این که آب از ان جاری شود می جوشند. جوشش آن به واسطه ی گاز های متصاعد شده از زمین است. به دلیل داشتن املاح کلر و سولفات خواص درمانی و پزشکی داشته و برای ازدیاد ترشحات بزاق معده، صفرا و پانکراس (لوزالمعده) بسیار موثر است. ترش مزه و غیر قابل شرب بوده و روستاییان برای درمان بیماری پوستی گر گوسفندان از آن استفاده می کنند، لذا آن را چشمه گرو می نامند. برسر یکی از چشمه ها مقبره ای موسوم به مزار گرو وجود دارد. یکی دیگر از این چشمه ها به شکل تلخ آب در قسمت مسطح زمین قرار دارد. این چشمه در سال ۱۳۸۹ به عنوان دومین اثر طبیعی ملی استان خراسان رضوی لعد از دریاچه ی بزنگان توسط سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسیده است.

2. چشمه ی حضرت: ۵۵ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، شهر ملک آباد، جاده بزوشک، در مرکز روستای ده سرخ، کنار تخت (مصلی)امام. این چشمه از معجزات حضرت رضا است. بنا به روایت خواجه اباصلت هروی و شیخ صدوق، امام رضا قبل از ورود به مشهد، هنگام نماز به این مکان رسیدند و جهت اقامه ی نماز خواستند و چون همراهان آب نداشتند با دست مبارک زمین را کندند و این چشمه ایجاد شد. امروزه مسافران آب آن را شفا می دانند و جهت تبرک به همراه می برند.

3. چشمه ی الهی: ۲۵ کیلومتری غرب مشهد، جاده ی طرقبه، روستای گلستان، جاده ازغد، روستای ازغد.
4. چشمه ی نهل: ۳۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، روستای زشک، بعد از چشمه قل قلی، اواخر رودخانه ی بزرگ، چشمه ی خلج: ۴ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، اوایل جاده ی مغان، قبل از گردنه ها، پشت قهوه خانه ی خلج.
5. چشمه ی کتیبه ی خلج: ۷ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، بعد از گردنه ها، سمت چپ، انتهای بلوار هفت حوض، پایین دست رودخانه ی شلگرد، کنار کتیبه سنگ نوردی خلج.
6. چشمه پونه: بزرگراه کللنتری، جنب کوهسنگی، جاده ی کنار مجتمع فرهنگی آیه ها، این چشمه در یک کیلومتری جاده، درست پشت آپارتمان های آبادگران (قرمز کلاه) در روستای چشمه پونه در دامنه های کوه پاچنار قرار گرفته است. این چشمه یکی از نزدیک ترین چشمه ی آب به مشهد محسوب می شود که در مقابل آن یک سکوی سیمانی به ابعاد ۸×۳ متر وجود دارد. با وجود کم بودن دبی آب این چشمه به دلیل نزدیکی به شهر مشهد مردم برای برداشتن آب به آن جا می روند.
7. چشمه ی نازی آباد: رضا شهر، شهرک طالقانی، منطقه ای به نام قلعه سرهنگ که هم اکنون در میان ساختمان های جدیدالاحداث قرار گرفته است.
8. چشمه بیل: بلوار وکیل آباد، انتهای بلوار هاشمیه، بعد از روستای چهار چشمه، در مسیر منتهی به قله زو.
9. چشمه زکریا: رضا شهر، انتهای زکریا، اوایل جاپه ی پاچنار، سمت چپ جاده، در ریشه کوه.
10. چشمه دیر پیاز: ۲۰ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، جاده ی کنگ، روستای نغندر، سمت چپ انتهای دره ی خوش رو، نزدیک باغ کردی، سمت چپ کفرودخانه قرار دارد.
11. چشمه خاتون: ۲۰ کیلومتری جنوب مشخد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، بعد از شلگرد، روستای پرنواز ، سه کیلومتر بعد از چنار سوخته، د مسیر قنات پرنواز، کف بستر رودخانه قرار دارد.
12. چشمه ی سیج: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی آل، روستای سیج.
13. چشمه ی فرهنگ: ۴۲ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، روستای زشک، انتهای رودخانه ی بزرگ، ۵۰۰ متر قبل از استخر پرورش ماهی، دره ی سمت چپ، جاده ی سربالا به طرف خط الرأس، سمت چپ زیر گردنه ی استقامت، بالاسر باغ آقای نشانی. چشمه ی بسیار پر آب که از دور به خوبی نمایان است.
14. چشمه قل قلی: ۳۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، روستای زشک، ۴ کیلومتر خلاف جهت آب، سر دو آبی رودخانه ی بزرگ‌و بزرگ. در سال های اخیر روی این چشمه پوشانده و بهسازی شده است.
15. چشمه ی دهنو: ۴ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۳ جاده ی شاندیز، روستای دهنو، خیابان ۱۱ جنب مسجد. این چشمه بهسازی شده است.
16. چشمه ی محله بالا: ۲۷ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، انتهای روستای زشک، سمت راست ۱۲ کیلومتر، روستای محله ی زشک عرشیا، کنار مسجد.
17. چشمه ی محله پایین: ۲۷ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، انتهای روستای زشک، سمت راست ۱۲ کیلومتر، محله ی زشک وسطی، کنار مسجد.
18. چشمه ی دهنه ی سکینه منی: ۳۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، انتهای روستای زشک، سمت راست ۱۲ کیلومتر، روستای محله ی زشک، به طرف استخر کاس، اولین دره ی سمت چپ.
19. چشمه چنار: ۴۰ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی قدیم نیشابور، جاده ی شریف آباد، ۵ کیلومتری شمال روستای بازه حوض، کنار کاروان سرا. به چشمه ی بازه حوض نیز مشهور است. اهالی اعتقاد دارند چشمه چنار نیز همچون چشمه ی حضرت از معجزات حضرت رضا (ع) است.
20. چشمه نوزج: ۳۱ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، انتهای روستای زشک، سمت راست، ۱۲ کیلومتر روستای محله زشک، به طرف استخر کاس، اولین دره سمت چپ، بعد از چشمه ی دهنه ی سکینه منی.
21. چشمه ی سعدی: ۲۰ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف عنبران، سمت چپ، جاده ی طرقدر، ۱۴ کیلومتر ورودی روستای ده بار، به طرف پایین دست رودخانه، سمت چپ، سه متر بالاتر از بستر رودخانه، در محلی به نام بازه شیخ.
22. چشمه ی امره: ۲۶ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف عنبران، سمت چپ، جاده ی طرقدر، ۱۴ کیلومتر روستای ده بار، ۶ کیلومتر خلاف جهت آب، بعد از سلودر، سمت چپ رودخانه، هم سطح رودخانه.
23. چشمه ی پریشان: ۲۷ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف عنبران، سمت چپ، جاده ی طرقدر، ۱۴ کیلومتر روستای ده بار، ۷ کیلومتر خلاف جهت آب، بعد از سلودر، بعد از چشمه ی امره.
24. چشمه میامی: ۴۵ کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، سمت چپ، جاده میامی، روستای میامی، حوالی امام زاده یحیی. این یکی از چشمه های پر آب مشهد محسوب می شود.
25. چشمه چنارک: ۴۲ کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، سمت چپ، جاده ی میامی، قبل از میامی، فرعی سمت چپ، بعد از روستای چنارک، در مسیر زیارتگاه بی بی هور و بی بی نور، قبل از ورود به ارتفاعات. مقابل آن یک اتاق است.
26. چشمه سرزو: ۴۰ کیلومتری شمال شرق مشهد، انتهای جاده ی سیمان، عبور از داخل کارخانه ی سیمان شرق، جاده ی جغری، قبل از روستای جغری، سمت راست، روستای تبادکان، متصل به روستا.
27. چشمه ی گرگازان: ۴۳ کیلومتری شمال شرق مشهد، انتهای جاده سیمان، عبور از داخل کارخانه ی سیمان شرق، جاده ی جغری، قبل از روستای جغری، سمت راست، روستای تبادکان، سه کیلومتر به طرف ارتفاعات کمر حسین کرد.
28. چشمه ی عبدل هی: ۴۴ کیلومتری شمال شرق مشهد، انتهای جاده سیمان، عبور از داخل کارخانه ی سیمان شرق، جاده جغری، قبلا از روستای جغری، سمت راست، روستای تبادکان، چهار کیلومتر به طرفدارتفاعات کمر حسین کرد.
29. چشمه سل: ۸ کیلومتری شمال غرب مشهد، طرقبه، جاده ی کنگ، روستای نغندر، بالادست روستا، حوالی قلعه کهنه، سرچشمه ی آن شبیه کانال قنات است، اما قنات نیست.
30. چشمه قی: ۱۲ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف عنبران، سمت چپ، جاده ی طرقدر، روستای کلاته آهن. از آن جا که بعد از جوشاندن آب چشمه در ظرف رسوبات قرمز رنگ باقی می ماند، به این نام خوانده شده است.
31. چشمه ماهنساء: ۳۰ کیلومتری شمال شرق مشهد، میدان عباسپور، بلوار حر، جاده کنویست، روستای شر شر، جاده ی خاکی از کنار زیارتگاه خواجه زمان به سمت روستای هندل آباد، نزدیک مزار بی بی ماهنساء.
32. چشمه انجیر: ۵۰ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، اوایل جاده ی سیج، اولین جایی که جاده به رودخانه نزدیک می شود سمت راست، اواسط دره انجیر، سمت راست بالای دره، کنار راه مالرو، زیر سختون.
33. چشمه دلاک ها: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، روستای ابرده علیا، به طرف زشک، انتهای پیچ تند، سمت راست، با جاده فقط یک متر فاصله دارد.
34. چشمه ی گوکان: ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، جاده ی بلغور، سمت چپ، جاده خرمت، بعد از روستای خرکت، ادامه ی کج دره، بعد از چشم انداز قله ی بایرام قلعه، سمت راست در محله گوکان.
35. چشمه بایرام قلعه: ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده مارشک، جاده ی بلغور، قبل از بلغور، سمت چپ، جاده خرکت، بعد از روستای خرکت، ادامه ی کج دره، سر تیغ سیستان، دامنه ی شمالی قله ی بایرام قلعه ( قره لکه ی بزرگ). دست نوشته های شکارچی ها از ۶۰ سال پیش روی دیواره های اطراف چشمه دیده می شود.
36. چشمه ی کج دره: ۹۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی ملات، جاده ی کارده، جاده مارشک، جاده ی بلغور، قبل از بلغور، سمت چپ، جاده ی خرکت، بعد از روستای خرکت، در مسیر کج دره.
37. چشمه سلیمان: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، روستای ابرده علیا، به طرف زشک، بعد از پیچ تند، بعد از چشمه ی دلاک ها سمت چپ جاده، زیر پل.
38. چشمه ی شاندیزی: ۳۲ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، داخل باغات روستای زشک.
39. چشمه ی لون خون: ۳۳ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، داخل باغات روستای زشک.
40. چشمه ی استاد علی: ۲۵ کیلومتری غرب مشهد، جاده ی طرقبه، روستای گلستان، جاده ازغد، روستای ازغد.
41. چشمه ی خشکه زو: ۵۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده ی سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده ی آبقد، بعد از روستای انداد، به طرف آبقد، ابتدای ارتفاعات خشکه زو، سمت چپ جاده، روی ارتفاعات.
42. چشمه ی صاحبداری: ۲۶ کیلومتری غرب مشهد، جاده ی طرقبه، روستای گلستان، جاده ازغد، روستای ازغد.
43. چشمه گیج رو: ۲۷ کیلومتری غرب مشهد، جاده ی طرقبه، روستای گلستان، جاده ازغد، روستای ازغد.
44. چشمه ی نظر کرده: ۲۷ کیلومتری شمال غرب مشهد، طرقبه، جاده ی نغندر، بالاسر روستای کنگ.
45. چشمه ی جوجه ماریان: ۲۸ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده ی سنتو، به طرف شهر توس، پشت آرامگاه فردوسی سه راه وجود دارد، راه وسط، ده کیلومتر روستای ماریون، ۳ کیلومتر به طرف روستای آقداش متروکه.
46. چشمه طلا: ۲۰ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، روستای جاغرق، خلاف جهت آب ۱۵۰۰ متر بعد از روستای کردینه، سمت چپ جاده، زیر کوه سیاه، بسیاری از مردم برای برداشتن آب به این چشمه می آیند.
47. چشمه ی زرگر: ۱۶ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، روستای جاغرق، چهار کیلومتر خلاف جهت آب، سمت راست رودخانه. آب این چشمه بهسازی شده و از طریق لوله کشی برای استفاده ساکنین روستای جاغرق انتقال می یابد.
48. چشمه تلخ: ۳۱ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، سمت راست، روستای مجد، در مسیر راه مالروی مجد به نیشابور، در محلی به نام کمر جلوگیر.
49. چشمه ی زنبور گاه: ۳۲ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، روستای مجد، ۵ کیلومتر خلاف جهت آب رودخانه، آخر آبریز، نزدیک سرحد نیشابور. آب این چشمه به حدی سرد است که اهالی می گویند نمی توانید بیش از هفت سنگ را از داخل آب برداریدزیرا دستتان از سرما بی حس خواهد شد.
50. چشمه ی النگ دراز: ۳۰ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، سمت راست، روستای مجد، در میان ارتفاعات.
51. چشمه ی کال راست: ۳۲ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، سمت راست، روستای مجد، در محلی به نام کال راست.
52. چشه به تو: ۳۱ کیلومتری جنوب مشهد: انتهای سیدی، جاده مغان، سمت راست، روستای مجد، در محلی به نام کال راست.
53. چشمه خانه ی پیش خانه: ۳۰ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، سمت راست، روستای مجد، در محلی به نام بازه پیش خانه.
54. چشمه کاتا: ۶۳ کیلومتری شنال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، ابتدای ورودی روستای مارشک، حاشیه سمت راست، لب جاده.
55. چشمه سفید: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، ابتدای ورودی روستای مارشک، حاشیه سمت راست لب جاده.
56. چشمه سفید: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، حاشیه سمت راست، لب جاده.
57. چشمه سفید: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، جاده قدیم خرکت، دو کیلومتر بعد از مارشک، ۵۰ متری حاشیه راست جاده، به ابعاد ۳×۱.۵ متر که اهالی به آن آق چشمه می گویند.
58. چشمه سیاه: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، ۵۰۰ متری شرق روستای مارشک، داخل باغات.
59. چشمه آب شفا: ۷۰ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، جاده ی خرکت، کیلومتر ۸ حاشیه چپ جاده. آب شرب روستای مارشک با انجام بهسازی و لوله کشی از این چشمه تامین می گردد.
60. چشمه ی کمر شکسته: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، دوراهی آل، سمت راست، روستای سیج.
61. چشمه پیرزن: ۷۴ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، جاده ی بلغور، بعد از روستای بلغور، در مسیر کاروان روی قدیم زو پیرزن، سمت چپ، خلاف جهت آب، حوالی تنگه، آبریز آن به طرف ارتیکن کلات سرازیر می شود.
62. چشمه ی جغری: ۳۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، جاده ی سیمان، ۲۰ کیلومتر بعد از کارخانه ی سیمان، روستای جغری، حاشیه سمت راست راه، قبل از ورود به روستا، جلوی در زیارتگاه.
63. چشمه پلیان: ۴۰ کیلومتری شمال شرق مشهد، ال تیمور، جاده امرغان، بعد از روستای احمد آباد، روستای هندل آباد، ۳ کیلومتر به طرف کال ماهنساء و دشت پلیان، حاشیه بستر رودخانه.
64. چشمه مآمور آباد: ۴۲ کیلومتری شمال شرق مشهد، ال تیمور، جاده ی امرغان، بعد از روستای احمد آباد، روستای هندل آباد، ۵ کیلومتر به طرف کال ماهنساء، بالاتر از چشمه ی پلیان، روستای متروکه ی مامور آباد، پای کوه.
65. چشمه خپاجه مراد: ۷ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده فریمان، بعد از آرامستان بهشت رضا، سمت راست جاده، مقابل آرامگاه خواجه مراد. در سال های اخیر روی حوض چشمه را پوشانده و آب آن را لوله کشی کرده اند.
66. چشمه ی مرغزار: ۲۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، داخل روستای مغان، در فاصله ی ۱۰۰ متری مدرسه ی ابتدایی مطهری.
67. چشمه باران: ۴۸ کیلومتری. شمال مشهد، جاده کلات، جاده کارده، روستای معین آباد، جاده ی خوش هپا، ۲۰ کیلومتر در دامته های کوه سه چینگه.
68. چشمه کال خرگوش: ۸ کیلومتر غرب مشهد، جاده ی گلستان، پشت بند گلستان، آبریز آن به رودخانه ی گلستان حد فاصل بند گلستان تا وکیل آباد می ریزد. این چشمه در حریم اردوگاه امام رضا قرار گرفته است.
69. چشمه بازه سماق: ۳۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، بعد از روستای مغان، ۵۰۰ متر بعد از پارکینگ سر چشمه، سمت چپ جاده، آب این چشمه را توسط کانال از بالادست به پایین انتقال داده اند.
70. چشمه مغان: ۳۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، بعد از روستای مغان، پارکینگ سرچشمه، در محلی که بازدیدکنندگان غار اتومبیل های خود را پارک می کنند. به نام سرچشمه نیز معروف است.
71. چشمه اولیا: ۴۰ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، قبل از ورودی سد، سمت چپ، جاده ی فرعی ۳ کیلومتر زو اندروخ، خلاف جهت اب، پانصد متر مانده به دیواره ی سد، سمت راست دره.
72. چشمه گرموسار: ۴۰ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده کارده، عبور از روی تاج سد کارده، آن سوی دریاچه، ۱۰۰ متر سمت راست بدنه ی سد، کنار درختان.
73. چشمه ی محمد میرزا: ۷۰ کیلومتری جنوب مشهد، رباط سفید، مجتمع رفاهی امام رضا جاده ی فرعی سمت چپ، یک کیلومتر بعد از آتشکده ی بازه هور.
74. چشمه ی گیو: ۷۰ کیلومتری شمال شرق مشهد، جاده ی کلات، بعد از قهوه خانه ی آسیاب قشقه، قبل از تقاطع روستای آبگرم، کنار پاسگاه انتظامی، سمت راست سه کیلومتر.
75. چشمه ولی: ۶۰ کیلومتری شمال شرق مشهد، جاده ی کلات، بعد از قله ی دکل، سمت راست رودخانه ی قزلق، به طرف ارتفاعات سر حد مشهد و کلات.
76. چشمه ی قل علی: ۷۱ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، قبل از قله ی دکل، سمت چپ، روستای خور علیا، ۸ کیلومتر به طرف روستای سیج، بعد از چشمه ی قل علی.
77. چشمه ی نمک خوران: ۷۳ کیلومتری شمال مشهد،جاده ی کلات، قبل از قله ی دکل، سمت چپ، روستای خور علیا، ۸ کیلومتر به طرف روستای سیج، حوالی چشمه قل علی.
78. چشمه ی آبگرم خوجه: ۹۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده ی سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده ی آبقد، روستای امرودک، خلافی جهت آب رودخانه، به طرف دو آبی میر شکار، حاشیه ی سمت راست رودخانه، کنار درخت سپیدار خوجه. آب این چشمه کمی ولرم است و بین اهالی جنبه ی تقدس دارد.


پیشنهاد ویژه ما به شما تورکیش از مشهد

معرفی جاذبه های گردشگری چند شهر شمالی

جاذبه گردشگری پل سفید