نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

 آس، وسیله ای برای آرد کردن غلات بوده است. آسی که به کمک دست می چرخیده، دست آس، با نیروی باد به حرکت در می آمده، آس باد و اگر به کمک آب به چرخش می آمده آسیاب نام داشته است. آسیاب ها در مسیر رود خانه ها و قنات ها قرار داشته است. برای پیدا کردن آن مسیر های آب را دنبال کنید. در گذشته برای کمک گرفتن از نیروی آب در روستاهایی که دارای جریان آب دائمی بود؛ آسیاب های متعددی ساخته می شد. در بالای این آسیاب ها تنور هایی می ساختند و یا تعداد زیادی سنگ بزرگ را به صورت گرد و تو خالی می تراشیدند و آن ها را به صورت یک استوانه ی شیب دار، به گونه ای می چیدند که حفره ی داخل آن ها در امتداد هم قرار گرفته و در آن یک کانال آب تشکیل شود. اختلاف فشار و جریان آب در بالا به اضافه ی وزن آب در کانال سنگی باعث می شد پروانه ی چوبی در پایین که محور آن به سنگ آسیاب متصل بود به چرخش در آید. با گذشت زمان اکثر این آسیاب ها به شدت تخریب شده است. در این میان آسیاب زشک در مقایسه با دیگر آسیاب ها، سالم تر مانده است.

 

آسیاب-نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

1. آسیاب ده بار: ۲۰ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، روستای ده بار.
2. آسیاب مغان: ۲۸ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، روستای مغان.
3. آسیاب کنگ: ۲۷ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، روستای کنگ.
4. آسیاب مجد: ۲۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، بعد از تقاطع پرنواز، روستای مجد.
5. آسیاب تجر: ۲۷ کیلومتری جنوب غرب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، بعد از تقاطع پرنواز، روستای تجر. در این روستا دو آسیاب وجود دارد.
6. آسیاب مایان: ۱۳ کیلومتری غرب مشهد، جاده ی طرقبه، روستای گلستان، جاده ی ازغد، روستای مایان.
7. آسیاب کنویست: ۱۰ کیلومتری شرق مشهد، بلوار حر، جاده کنویست، ضلع جنوبی روستای کنویست؛ دوره ی پهلوی اول.
8.  آسیاب رباط طرق: جنوب مشهد، اوایل قدیم جاده نیشابود، سمت راست، بعد از رباط طرق، کنار نهر آب.
9. آسیاب جا غرق: ۱۲ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، روستای جا غرق، خلاف جهت آب ۵۰ متر بعد از رستوران نسیم آبشار، سمت چپ رودخانه. سنگ رویی و اتاق آبریز آن هنوز پابرجاست.
10. آسیاب مارشک: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاپه کارده، جاده مارشک، جاده ی بلغور، یک کیلومتری مارشک ۵۰ متری حاشیه ی راست جاده. بقایای این آسیاب که اکثر سنگ های آن به تاراج رفته به‌چشم می خورد.
11. آسیاب زشک: ۳۸ کیلومتری شمال غرب مشهد، شاندیز، روستای زشک، ۸ کیلومتر خلاف جهت رودخانه، بعد از دو آبی چشمه قل قلی سمت راست رودخانه ی بزرگ. حاشیه ی چپ رودخانه قرار گرفته است. چون مانند خانه های روستایی با سنگ خشکه چین ساخته شده ممکن است متوجه آن نشوید.
12. آسیاب سلطان آباد: ۷۷ کیلومتری جنوب غرب مشهد، کیلومتر ۷۰ جاده نیشابور، سمت چپ ۵ کیلومتر جاده فرعی، کیلومتری شرق روستای سلطان آباد نمک؛ دوره ی قاجار.
13. آسیاب سر آسیاب: ۱۳ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده شاندیز، روستای سر آسیاب، در این روستا سه آسیاب وجود داشته است، به همین علت به سه آسیاب معروف بوده که به مرور به سر آسیاب تغییر نام داده است. بقایای یکی از آسیاب ها کنار قنات کال سرخ این روستا به چشم می خورد.
14. آسیاب های رضوان: ۲۸ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده کارده، روستای معین آباد، جاده خوش هوا، روستای رضوان، کنار امامزاده بقایای این آسیاب به چشم می خورد. اهالی به آن آسیاب دهنه می گویند. آسیاب دیگری نیز در این روستا روی بلندی قرار دارد که به آن آسیاب کمر گفته می شود.
16. آسیاب شاندیز: کیلومتر ۱۸ شمال غرب مشهد، انتهای شاندیز، از کنار آبشار مصنوعی جاده ی سمت چپ، به طرف پایین رودخانه، پشت رستوران ارگ شاندیز، ۵۰۰ متر به سمت جریان آب، ۵۰ متر بعد از استخر آب، سمت راست رودخانه. بقایای مخروبه ای از این آسیاب به چشم می خورد که اهالی آن را به نام آسیاب رضا کرو می شناسند. در این منطقه چندین آسیاب دیگر نیز وجود داشته که در سال های اخیر تخریب شده است.


پیشنهاد ویژه ما به شما تورکیش از مشهد

معرفی جاذبه گردشگری پل سفید

جاذبه های گردشگری روستای زیارت