نقاط دیدنی مشهد و توابع ترین پل های تاریخی، کاروان سرها و رباط ها در مشهد

مهم ترین رودخانه در حوزه ی شهرستان مشهد، کشف رود است. این رود خانه جریان آب دائمی ندارد؛ اما خطالقعر منطقه به حساب می آید لذا تمام رود خانه های دیگر در نهایت به آن می ریزد، بنابراین حوزه آبریز بسیار وسیعی دارد و هنگام بارندگی عبور از آن مشکل است به همین دلیل بیشتر پل های حائز اهمیت در گذشته و حال، بر روی این رودخانه ساخته شده است.

 

پل های تاریخی- نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

1. پل تاریخی کشف رود: ۱۴ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، روستای پل فردوسی. این پل بر روی کشف رود اسطوره ای بنا گشته بود که متاسفانه آن را تخریب و پل جدیدی ساخته اند.

2. پل تاریخی جاده حسن آباد: ۱۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده سنتو، شهرک صنعتی، سمت چپ، جاپه حسن آباد، به طرف شاندیز. این پل با مصالح آجر ساخته شده و در شرف تخریب است.
3. پل تاریخی لقنته: ۲۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده سنتو، بعد از ساغروان، سمت راست، جاده ی چشمه گیلاس. بر روی شاخه ای از کشف رود با سه دهانه با مصالح آجر ساخته شده است. لقنته نام یک شخص فرانسوی بوده، اما بین اهالی به حاجی علی لقنته معروف است دوره پهلوی اول.
4. پل تاریخی شاهی: ۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، روستای شاهی، حاشیه سمت راست جاده، به فاصله ی ۲۰۰ متر بر روی کشف رود. با مصالح آجر ساخته شده است و تا ۲۵ سال پیش ۸ دهنه از آن وجود داشت که شخصا از آن دیدن کرده بودم اما در حال حاضر فقط دو دهنه در دوطرف رودخانه از آن باقی مانده که آن هم به سرعت در حال انهدام است؛ دوره صفوی.


کاروان سراها-نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

شاید در ایران قدیم، بیش از هر سازه ی عمومی دیگری کاروان سرا بنا شده باشد. بیشتر این کاروان سراها در دوران صفوی ساخته شده اند و هم اکنون غالب آن ها نیازمند مرمت و باز سازی هستند.

1. کاروان سرای بابا قدرت: میدان ۱۷ شهریور، بلوار صدر، صدر ۱۶. این کاروان سرا محل استقرار موقتی زائرین حضرت رضا بوده و در زمان فتحعلی شاه قاجار بنا گردید. در زمان پهلوی، شکرت نوش بود و هم اکنون به عنوان مجتمع گردشگری و رستوران سنتی مورد استفاده است.
2. کاروان سرای بی بی زهرا: ۳۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی قدیم قوچان، بعد از روستای گناباد، حاشیه ی جاده؛ دوره قاجار.
3. کاروان سرای صفی آباد: ۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده شاندیز، بعد از کارخانه ی مشهد نخ، بعد از روستای نوده، سمت راست ۲ کیلومتر ، در مرکز روستای صفی آباد.

 

رباط ها-نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

1. رباط سفید: ۷۵ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی تربت حیدریه، روستای سفید؛ قرن ۹ق.
2. رباط چاهه: ۴۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده سرخس، شهر رضویه، بعد از آبروان، شرق روستای چاهک، در نزدیکی جاده واقع شده است؛ قرن ۵ق.
3. رباط تقی آباد: ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی قدیم نیشابور، سمت چپ جاده، روستای امام تقی.
4.رباط فخر داود: ۶۵ کیلومتری جنوب غرب مشهد، جاده ی نیشابور، ۳۰۰ متری حاشیه ی راست جاده، جنوب روستای فخر داود؛ قرن ۹ ق.
5. رباط آه: ۲۵ کیلومتری غرب مشهد، اواخر رودخانه ی جاغرق، در ارتفاعات.
6. رباط پای گدار: ۲۹ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، انتهای رودخانه ی جاغرق، دوآبی، بر روی دماغه ی کوه پیشانو فیل، میان دو رودخانه.
7. رباط کال خونی: ۶۷ کیلومتری جنوب غرب مشهد، جاده ی قدیم نیشابور، دو کیلومتری جنوب روستای صید آباد، کنار کال شور.
8. رباط جهان آباد: ۳۸ کیلومتری جنوب شرق مشهد، یک کیلومتری شمال غرب روستای داشخانه، در مجاورت روستای متروکه ی جهان آباد.
9. رباط شریف آباد: ۴۲ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، شهر ملک آباد، جاده ی بزوشک، روستای شریف آباد.
10. رباط اسحاق خانی: ۴۲ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، شهر ملک آباد، جاده بزوشک، روستای شریف آباد، در جوار رباط شریف آباد.
11. رباط شوکت الملک: ۴۲ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور شهر ملک آباد، جاده بزوشک، روستای شریف آباد، در جوار رباط شریف آباد.
12. رباط طرق: جنوب مشهد ابتدای جاده قدیم نیشابور سمت راست، روستای رباط طرق. در این مکان دو کاروان سرا متعلق به عهد صفوی و قاجار وجچد دارد که هر دوی آن ها محل وداع و استقبال بوده است.
13. رباط ماهی: ۸۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده ی سرخس، پشت پاسگاه انتظامی اسماعیل آباد، در حاشیه ی کشف رود. نام آن به احتمال از اسم ابوالحسن محمد بن حسن ماه گرفته شده است؛ قرن ۶ ق.
14. رباط کلمبه: ۴۲ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، انتهای آزاد راه باغچه، شهر ملک آباد، جاده ی بزوشک ۲ کیلومتری غرب روستای بازه حوض علیا؛ دوره صفوی.
15. رباط دیز باد: ۷۵ کیلومتری جنوب غرب مشهد، جاده نیشابور، بعد از شهر جدید بینالود، سمت چپ، جاده ی روستای دیزبادسفلی، در این مکان بقایای مخروبه ی دو رباط به چشم می خورد؛ دوره صفوی.
16. رباط شاه عباسی: ۴۲ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، روستای کنگ، انتهای رودخانه ی بزرگ ۱۵ کیلومتر به طرف قله ی فلسکه، در دامنه های بینالود واقع شده است.
17. رباط اسماعیل آباد: ۸۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده ی سرخس، پشت پاسگاه انتظامی اسماعیل آباد، در حاشیه کشف رود. این رباط در جوار شاه رباط ماهی ساخته شده و قدیمی تر از آن است.
18. رباط باش ساروق (بساروج): ۱۲ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی قدیم نیشابور، سمت راست، جاده ده غیبی، قبل از ده غیبی، سمت چپ، جاده ی آغنج ۱/۵ کیلومتری روستای باش ساروق؛ دوره قاجار.
19. رباط چهار حوض: ۸۴ کیلومتری جنوب غرب مشهد، کیلومتر ۷۵ جاده ی نیشابور، کیلومتر ۹ جنوب روستای سلطان آباد نمک، بین اسلام قلعه و دیزبادسفلی. بنای سنگی کوچکی شامل ۶ اتاق مدور با کاربری نامعلوم، به احتمال فراوان رباط زمستانی بوده است؛ قرن ۷ ق.
20. رباط علاقه بند: ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، شهر ملک آباد، جاپه بزوشک، بعد از ده سرخ، ۳کیلومتر قبل از بزوشک، حاشیه چپ جاده واقع شده است. علاقه یعنی گره، علاقه بند: کسی که یراق آلات و لوازم مربوط به اسب را می سازد، علاقه بند: کسی که رشته یا قیطان را از ابریشم می بافد (فرهنگ دهخدا)، کسی که نخ و قیطان و ابریشم می فروشد (فرهنگ عمید)؛ دوره صفوی.
21. رباط ویرانی ( موزه حرف و مشاغل): ۱۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی شاندیز، روستای ویرانی، ویرانی ۱۹، سمت راست ۲۰۰ متر جاده. این رباط زمستانی و بدون حیاط مرکزی به صورت سر پوشیده از مصالح سنگ و آجر ساخته شده است و در آن اولین موزه ی تخصصی حرف و مشاغل سنتی دایر است؛ دوره تیموری.
22. رباط خاکستری: ۱۲ کیلومتری جنوب مشهد، جاده قدیم نیشابور، حاشیه ی سمت جاده، در کنار روستایی به همین نام قرار گرفته است. بنابه گفته ی اهالی به دلیل این که هنگام حفاری در این محل خاکستر پیدا شده به رباط خاکستری معروف گردیده است. این رباط در زمان غزنویان بر سر شاهراه هرات، نیشابور بنا گردیده و در شمار یادگار های کهن خراسان به شمار می رود. در حال حاضر محل پذیرایی از کاروان های پیاده ی مذهبیاست؛ قرن ۵ ق.


پیشنهاد ویژه ما به شما تورکیش از مشهد

جاذبه های گردشگری شهرستان علی آباد کتول

روستاهای دیدنی استان گیلان