خانه های قدیمی ومهم ترین خانه های تاریخی- در مشهد و طرقبه، شاندیز

خانه های مسکونی و ساختمان های عمومی تاریخی که در ذیل معرفی شده به لحاظ قدمت و اعتبار از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بیشتر آن ها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی به ثبت رسیده و غالبا مسکونی و غیر قابل بازدید هستند. این خانه ها مربوط به دوره های قاجار و پهلوی است و به طور متوسط بین ۶۰ تا ۱۲۰ سال قدمت آن هاست. در جریان طرح های عمرانی آستان قدس رضوی و شهرداری فقط در طی ۶ سال گذشته بیش از ۲۰ خانه ی تاریخی در مرکز شهر تخریب شده و از لیست حذف گردیده است.

 

خانه قدیمی-نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

1. خانه ی ملک: خیابان ارگ، سه راه جم. منزل حاج حسین ملک، پسر ملک التجار واقف مشهور خراسان، وی یکی از ثروتمند ترین مردان ایران در صد سال گذشته محسوب می شود. او در جوانی برای اداره ی املاک و مستغلات پدرش، حاج کاظم ملک التجار به مشهد آمد، حاج حسین ملک سال ها اجاره دار املاک و مستغلات آستان قدس رضوی نیز بوده است. در حال حاضر خانه ی وی به عنوان مرکز آموزش هنر های سنتی و خانه ی گردشگری مورد استفاده است؛ دوره قاجار.

2. خانه تابستانی ملک: انتهای بلوار وکیل آباد، تفرجگاه وکیل آباد. این خانه در میان املاک شخصی وی قرار گرفته و مجسمه ی برنزی او هنوز در کنار ورودی خانه، مقابل استخر خود نمایی می کند. در کنار آن به فاصله ی ۵۰ متر خانه ی دیگری وجود دارد که متعلق به خدمه و کارگران وی بوده است.
3. خانه ی دختر ملک: خ. آخوند ۲۰، کوچه ی فروغ، پلاک ۴۱؛ دوره پهلوی. خانه طلایی: میدان طبرسی، نبش کوچه نوغان۳؛ دوره پهلوی اول.
4. خانه ی داوری: خیابان خسروی، کوچه پاساژ خیام، پلاک ۲؛ دوره پهلوی.
5. خانه ی ظریف: خ. ارگ، کوچه شاهین فر، بن بست جهان؛ دوره پهلوی اول.
6. خانه نوریان: کوچه خامنه ای، مقابل بوستان محلی؛ دوره پهلوی اول.
7. خانه ی قدیمی: خیبان چمران، چمران ۲، پلاک ۱۱۳.
8. خانه قدیمی: خیابان چمران، نبش چهار راه گلستان غربی.
9. خانه ی قدیمی: خیابان چمران، نبش چمران ۹، پلاک ۱۶۳.
10. خانه ی قدیمی: خیابان چمران، داخل چمران ۱۱، پلاک ۲۶.
11. خانه قدیمی: خیابان چمران، نبش چمران ۱۰، پلاک ۱۱۸.
12. خانه قدیمی: خیابان چمران، بین چمران ۹ و ۱۱، پلاک ۵۹.
13. خانه ی قدیمی: خیابان چمران، بین چمران ۷ و ۹، پلاک ۱۵۵.
14. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، کوچه سجادیه، پلاک ۶.
15. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، کوچه سجادیه، پلاک ۸.
16. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، کوچه سجادیه، پلاک ۳۲.
17. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، کوچه سجادیه، پلاک ۱۱.
18. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، کوچه شاهین فر، پلاک ۱۲۱.
19. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، نبش کوچه سجادیه ۱، پلاک ۷.
20. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، کوچه سجادیه، نبش سجادیه ۳.
21. خانه ی قدیمی: ابتدای خیابان ارگ، کوچه سجادیه، مقابل پلاک ۴۶.
22. خانه ی قدیمی: خیابان ارگ، بلوار مدرس، مدرس۶، پلاک ۹۰.
23. خانه ی قدیمی: خیابان ارگ، خیابان گلستان، نبش جنت ۶، پلاک ۱۵.
24. خانه قدیمی: خیابان ارگ، خیابان گلستان، جنت ۶، نبش کوچه زرافشان.
25. خانه قدیمی: میدان ده دی، امام خمینی ۳۴، داخل کوچه، پلاک ۱۷.
26. خانه قدیمی: ضلع جنوبی میدان ده دی، انتهای کوچه ی حسینیه، پلاک ۲۰.
27. خانه قدیمی: چهار راه لشگر، خیابان بهار، پلاک ۳۰۹.
28. خانه قدیمی: میدان سعدی، حاشیه میدان، اول سناباد.
29. خانه ی قدیمی: میدان سعدی، بین سناباد ۱و ۳، پلاک ۶۷.
30. خانه ی قدیمی: خیابان سعدی، سعدی ۷، پلاک ۹۲.
31. خانه ی قدیمی: خیابان سعدی، سعدی ۳، منزل روبرو.
32. خانه قدیمی: خیابان سعدی، سعدی ۵، در مقابل پلاک ۱۳۲ شهیدی.
33. خانه ی قدیمی: خیابان دانشگاه، کوچه اسرار، پلاک ۱۷.
34. خانه ی قدیمی: خیابان دانشگاه، کوچه اسرار۵، پلاک ۷۷.
35. خانه ی قدیمی: خیابان دانشگاه، دانشگاه ۱۶، کوچه سلسبیل، پلاک ۲۲.
36. خانه ی قدیمی: حاشیه خیابان دانشگاه، مقابل برج آلتون، پلاک ۲۷۴.
37. خانه ی قدیمی: نبش چهار راه دکترا، پلاک ۴، پشت کتابفروشی فلسطین.
38. خانه ی قدیمی: خیابان خسروی نو، کوچه سرشور ۲۷، پلاک ۲۴.
39. خانه قدیمی: خیابان خسروی نو، کوچه سرشور ۲۷، پلاک ۴۹.
40. خانه ی قدیمی: خیابان خسروی نو، کوچه سرشور ۲۷، پلاک ۱۱۰.
41. خانه ی قدیمی: خیابان خسروی نو، کوچه سرشور ۲۴، پلاک ۲۲۰.
42. خانه ی قدیمی: خیابان خسروی نو، کوچه ی سرشور ۲۰، پلاک ۲۵۴.
43. خانه ی قدیمی: خیابان سنایی۱۱، کوچه صنوبر، پلاک ۴.
44. خانه قدیمی: خیابان سنایی۱۱، کوچه صنوبر۱، پلاک ۶.
45. خانه قدیمی: خیابان سنایی۱۱، کوچه حکمت پور، مقابل پلاک ۸۹.
46. خانه ی قدیمی: خیابان امام رضا(ع) ۵(کوچه چهنو) پلاک ۷۴.
47. خانه ی قدیمی: خیابان امام رضا(ع) ۵(کوچه چهنو) پلاک۱۴۷.
48. خانه ی قدیمی: خیابان امام رضا(ع) ۵(کوچه چهنو) پلاک ۲۱۲.
49. خانه قدیمی: سه راه ادبیات، خیابان اسد زاده ۶، آخر کوچه، پلاک ۶۳.
50. خانه ی قدیمی: سه راه ادبیات، خیابان اسد زاده ۶، آخر کوچه، پلاک ۶۳.
51. خانه ی قدیمی: فلکه ی تختی، خیابان صاخب الزمان ۲، پلاک ۱۱۷.
52. خانه ی قدیمی: فلکه دروازه قوچان، سنایی ۲، سمت چپ، پلاک ۱۷۳.
53. خانه ی قدیمی: خیابان آخوند خراسانی ۱۹، پلاک ۱۳۳.
54. خانه ی قدیمی: خیابان توحید، کوچه زردی، جنب هنرستان چراغچی.
55. خانه ی قدیمی: خیابان پاسداران ۸، حاشیه خیابان، پلاک ۱۲۸.
56. خانه ی قدیمی: خیابان پاسداران، پاسداران ۴، سمت راست، پلاک ۹.
57. خانه ی قدیمی: خیابان پاسداران، پاسداران ۴/۱، سمت راست، پلاک ۵.
58. خانه ی موسوی: خیابان پاسداران پاسداران ۴/۱، سمت چپ، پلاک ۲۲.
59. خانه ی موسوی: بلوار وحدت ۲۱، کوچه کشمیری ها، پلاک ۱۷؛ دوره پهلوی اول.
60. خانه لگزایی: خ. ارگ، خیابان جنت، پارکینگ شهرداری؛ دوره پهلوی اول.
61. خانه ی فولادی: میدان امام رضا (ع) پلاک ۱۵۸؛ دوره پهلپی اول.
62. خانه قریشی: خیابان دانشگاه، ساختمان امور اداری دانشکده ی علوم پزشکی.
63. خانه ی مجیدنیا: خیابان آخوند خراسانی ۲۰، پلاک ۱؛ دوره پهلوی.
64. خانه ی احمدیان: خیابان آزادی، نوغان ۴، پلاک ۴؛ دوره پهلوی اول.
65. خانه ی پیشه وران: خ. خسروی، کوچه سه شهید، پلاک ۴۲؛ دوره پهلوی اول.
66. خانه ی بنی هاشم: خ. دانشگاه ۱۵، پلاک های ۲۸ و ۲۹؛ دوره پهلوی اول.
67. خانه ی دکتر سالاری: خیابان پاسداران، نبش پاسدران ۴/۱، پلاک ۵۸.
68. خانه ی قدیمی داودی: خیابان توحید؛ دوره قاجار.
69. خانه قدیمی امیری: خیابان نواب صفوی۹؛ پلاک ۳۵۱؛ دوره قاجار.
70. خاته ی قدیمی اکبر زاده: خ. آزادی، کوچه ساسان، پلاک ۴۹؛ دوره قاجار.
71. خانهی قندی (حسینی): میدان شهدا، خیابان توحید ۶، دوره پهلوی اول.
72. خانه قدیمی زرین زاده: خیابان نواب صفوی ۱۱، پلاک ۶؛ دوره قاجار.
73. خانه قدیمی وهاب زاده: خیابان آخوند خراسانی ۹؛ دوره قاجار.
74. خانه ی قدیمی عماد تربتی: خیابان دانشگاه، کوچه باغ سنگی، پلاک ۶۵.
75. خانه زرعی: خیابان آیت ا... شیرازی، کوچه ی ملا هاشم، کوچه ی حمام برق، پلاک ۲۹/۱؛ دوره پهلوی.
76. خانه ی امینی: پنجراه پایین خیابان، بلوار وحدت، وحدت ۱۳، پلاک ۲۱۵؛ دوره پهلوی اول.
77. خانه ی قدیمی: میدان بیمارستان امام رضا(ع)، ابن سینای ۱، جنب مجتمع پزشکان کیمیا، پلاک ۲+۱۱.
78. خانه ی موسوی: خیابان آزادی، آزادی ۳، کوچه شهید رامین محمد زاده، روبروی پلاک ۷۲؛ دوره پهلوی.
79. خانه ی محمدی: خیابان نواب، کوچه ی عباسقلی خان، کوچه ی محمدیه، کوچه ی رکابی، پلاک ۹۹؛ دوره ی پهلوی.
80. خانه ی سالاری: چهار راه شهدا، آرامگاه نادرشاه، نبش کوچه ی خوراکیان؛ دوره پهلوی اول.
81. خانه ی جواهری: خیابان ادرزگو، کوچه ی سرشور ۱۳، پلاک ۲۱۱؛ دوره ی پهلوی اول.
82. خانه ی خان منش: ابتدای خیابان ارگ، روبروی سازمان آموزش و پرورش، نبش کوچه ی سجادی؛ دوره پهلوی اول.
83. خانه ی حسن زاده: خیابان شاهین فر، کوچه جان بخت، کوچه عرفانی، پلاک ۱۰؛ دوره پهلوی اول.
84. خانه ی توکلی زاده: فلکه ی سراب، بین خیابان سعدی ۱۸ و ۲۰، پلاک ۴۹؛ دوره پهلوی اول.
85. خانه ی صاحب علم: خیابان خسروی، بازار سرشور ۱۴، اولین منزل سمت چپ؛ پهلوی اول.
86. خانه ی موسوی نژاد: میدان شهدا، کوچه حاج آقا جان، جنب هتل غدیر؛ دوره پهلوی اول.
87. خانه ی یزدان پرست: بلوار وحدت، وحدت ۲۱، کوچه ی تکیه ی داروغه، کوچه کشمیری ها، پلاک ۴؛ دوره پهلوی اول.
88. خانه سبزواری زاده: چهار راه شهدا، خیابان شیرازی ۱۱، انتهای کوچه؛ دوره پهلوی اول.
89. خانه شیخ الاسلامی: میدان شهدا، سمت خواجه ربیع، کوچه هاشمی نژاد، پلاک ۸۷، دوره پهلوی اول.
90. خانه ی قدیمی توکلی: خیابان نواب صفوی، کوچه عسگریه، سمت چپ، پلاک ۲۹؛ دوره قاجار.
91. خانه ی قدیمی موسوی: خیابان امام رضا(ع) نرسیده به فلکه آب، کوچه ی کربلا؛ دوره قاجار.
92. خانه ی قدیمی غفوری: خیابان نواب صفوی، کوچه عباسقلی خان، پلاک ۸۵؛ دوره قاجار.
93. خانه ی قدیمی سیدان: بلوار وحدت، وحدت ۲۱، کوچه ی صفار شاهرودی، کوچه ی غلام حیدر پاک سید، بلوک دوم؛ دوره قاجار.
94. خانه ی قدیمی وطن چی: خیابان خسروی، جنب سرای عروس، طبقه دوم کاخ عروس و دفتر ثبت اسناد؛ دوره قاجار.
95. خانه ی قدیمی کاظم زاده: اوایل خیابان خسروی، بعد از دومین کوچه ی فرعی، حاشیه ی خیابان؛ دوره قاجار.
96. خانه ی مسکونی علیزاده: خیابان رجایی، کوچه ی شوکت الدوله، پلاک ۴؛ دوره پهلوی.
97. خانه ی دکتر حشمت اعتمادی: خیابان آزادی، نبش چهار راه خسروی، کوچه ی شهید مهاجر و پسران، پلاک ۷۱۹؛ دوره پهلوی اول.
98. خانه ی قدیمی مسکونی تفتی: فلکه سراب، کوچه قائم مقامی، پلاک ۳؛ دوره قاجار.
99. خانه ی قدیمی مسکونی ناظران: خیابان نواب صفوی، کوچه عسگریه، مقابل تکیه ی یزدی ها؛ دوره قاجار.
100. خانه ی مسکونی سزاوار سیدی: چهار راه لشگر، خیابان ملک الشعرای بهار ۲۵ (فرخی) سمت راست، نبش کوچه ی اول، جنب هنرستان متقیان، پلاک ۳۷.
101. خانه ی قدیمی مسکونی کرمانی: حاشیه ی نواب صفوی۱۱، پلاک ۱۳۲؛ دوره قاجار.
102. خانه ی قدیمی مسکونی بلخاست: خیابان نواب صفوی ۱۱، کوچه باغ حسن، پلاک ۱۱؛ دوره قاجار.
103. خانه قدیمی عباسیان حسینی: خیابان ادرزگو، بازار سرشور، سرشور ۳؛ دوره قاجار.
104. خانه ی قدیمی اردکانی (دولابیان): بلوار وحدت، وحدت ۲۱، کوچه صفار شاهرودی، پلاک ۲۷؛ دوره ی قاجار.
105. خانه ی مستوفی (فرهنگ سرای بهشت): دروازه طلایی، جنب بنیاد شهید، منزل استاندار قدیم خراسان؛ دوره پهلوی اول.
106. خانه ی قدیمی داروغه ( حسینیه شورک): خیابان نواب صفوی، راسته ی حوض مسگران، کوچه داروغه، پلاک ۸؛ دوره قاجار.
107. خانه ی قدیمی کوزه کنانی ( حسینیه فروشانی ها): خیابان آیت ا... شیرازی، کوچه چهار باغ، کوچه پنجه، جنب حسینیه ی کویتی ها؛ دوره قاجار.
108. خانه ی قدیمی اردمه: ۲۳ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، داخل روستای اردمه، کنار رودخانه؛ دوره پهلوی.
109. خانه ی قدیمی متروکه ی اردمه: ۲۳ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، قبل از روستا اردمه، سمت چپ، زیر جاده؛ دوره ی پهلوی.
110. خانه قدیمی شاندیز: ۱۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، قبل از فلکه سوم شاندیز پلاک ۲۴۰، این بنا د اختیار شبکه بهداشت است؛ دوره پهلوی.
111. خانه ی قدیمی قریشی: ۳۱ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، جاده ی کارده، دوراهی معین آباد، روستای اندروخ. قریشی از ارباب های معروفی بوده که املاکش تا منطقه مارشک و کریم آباد ادامه داشته است؛ دوره پهلوی.
112. خانه ی حکیم ابوالقاسم فروسی: ۱۵ کیلومتری شما مشهد، جاده کلات، نبش دوراهی کارده، روستای پاز (فاز) در بلند ترین نقطه ی روستا، خانه ی منسوب به فردوسی قرار گرفته است.
113. خانه ی قدیمی باغ چهار برج توس: ۱۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، قبل از پل کشف رود، سمت چپ، روستای چهار برج؛ دوره ی قاجار.

 

نمای قدیمی-نقاط دیدنی مشهد و طرقبه، شاندیز

1. نمای قدیمی خانه ی کمالی: خیابان ارگ، تقاطع خسروی، دوره قاجار.
2. نمای خانه احمدی: خیابان آخوند خراسانی، نبش کوچه ارگ؛ دوره ی پهلوی اول.
3. نمای خانه قهرمان پور: خیابان آزادی، کوچه مخابرات، پلاک ۹۲؛ دوره پهلوی اول.
4. نمای مطب اسکندری: خیابان ارگ، نبش کوچه آسیا؛ دوره پهلوی اول.
5. نمای مطب دکتر شیبانی: خ. ارگ، نبش خیابان سعدی؛ دوره پهلوی اول.
6. نمای مطب دکتر ضیایی: تقاطع خیابان ارگ و خسروی، ضلع شمالی خیابان خسروی؛ دوره پهلوی.
7. نمای انبار کمالی: خیابان ارگ، نبش چعار راه سعدی، طبقه ی بالا ی لوازم ورزشی تخت جمشید؛ دوره پهلوی اول.
8. نمای گرمابه ی سعدی: گتبد سبز، کوچه خامنه ای؛ دوره پهلوی اول.
9. نمای سرای عروس: خیابان خسروی، بین چهار طبقه و چهار راه خسروی؛ دوره پهلوی اول.
10. نمای قدیمی سردر اداره ی گمرک: چهار راه مقدم طبرسی، داخل اداره ی کل گمرکات خراسان رضوی.
11. نمای قدیمی بدنه ی خیابان نواب صفوی: خیابان نواب صفوی، حد فاصل حرم تا میدان عدالت، بین نواب ۲و ۴؛ دوره ی قاجار.
12. نمای قدیمی سرای فولاد کار: نبش نواب صفوی ۱۰؛ دوره قاجار.
13. نمای قدیمی بدنه ی کوچه ی سینما آسیا: خیابان آخوند خراسانی۹، طبقه ی دوم سرتاسر کوچه سمت چپ مربوط به دوره قاجار است.
14. سرای حاج جواد: خیابان نواب صفوی ۱۳؛ دوره صفوی.
15. سرای عزیز اله اف: بست پایین، حاشیه حرم امام رضا(ع) کوچه ی عباسقلی خان، ساختمان قدیمی سه طبقه ی چوبی، این بنا در سال ۱۳۴۷ ق. تپسط حاج غلام حسین سالم مشهدی، به عنوان تجارت خانه ساخته شد مه در بین مردم مشهذ به نام بوتیک افغان معروف است و در آن لباس های خارجی مستعمل به فروش می رود؛ دوره پهلوی اول.
16. دروازه قدیمی دبیرستان فردوسی: خیابان دانش، دانش ۴؛ دوره پهلوی.


پیشنهاد ویژه ما به شما تورکیش از مشهد

روستاهای حیرت آور استان هرمزگان

روستاهای دیدنی استان گیلان